Concursul de fotografie "Photoproject Contest" (în continuare — "Concurs") se desfăşoară pe site-ul www.contest2017.photoproject.md. Parteneri generali ai proiectului: Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură,  Festivalul Internaţional al Tineretului şi Studenţilor.

La Concurs pot participa doar participanţii, care au completat formularul de înregistrare pe site-ul www.photoproject.md (vezi rubrica - "Participare"), totodată înregistrarea pe Site echivalează cu acordul Participantului Concursului de a păstra şi procesa datele sale cu caracter personal pe toată durata desfăşurării Concursului, precum şi în următorii doi ani după încheierea lui. Completarea datelor de către Participantul Concursului în câmpurile corespunzătoare ale cererii de participare la concurs de pe Site şi apăsarea butonului "Încarcă", amplasat după câmpurile corespunzătoare de pe Site, echivalează cu acceptarea necondiţionată a prezentelor Reguli de către Participantul la Concurs.

Parteneri generali ai proiectului: Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură,  Festivalul Internaţional al Tineretului şi Studenţilor.

Concursul indicat se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 15 mai 2017 şi până la 30 iulie 2017.

1. Perioada desfăşurării şi etapele Concursului:

1.1. Prima etapă. De la 1 mai 2017 până la 15 iulie 2017 este perioada de acceptare a lucrărilor fotografice pe site-ul www.contest2017.photoproject.md.

1.2. Etapa a II-a. 15-20 iulie 2017 este perioada de procesare a fotografiilor şi selectare a 10 pretendenţi la victorie de către un juriu profesionist. Pentru a respecta etica desfăşurării Concursului, toate rezultatele votării de către juriul profesionist vor fi făcute publice la 21 iulie 2017. Din juriu vor face parte 5 persoane, consacrate în domeniul fotografiei, vestiţi fotografi de peste hotare, nume notorii din domeniul artei fotografice, precum şi organizatorii Festivalului Internaţional al Tineretului şi Studenţilor 2017.

1.3. Etapa a III-a.  Înştiinţarea publică a 10 persoane nominalizate la concurs.

1.4. Etapa a IV-a. 20-30 iulie 2017 - votarea în rândul utilizatorilor pe site-ul Concursului şi desemnarea câştigătorilor.

1.5. Etapa a V-a. 31 iulie 2017 - anunţarea câştigătorilor. 

2. Condiţii de participare la Concurs

2.1. La concurs sunt admişi doar fotografii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. La 25 octombrie 2017, autorul fotografiei trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi şi nu mai mult de 35 de ani.

2.2. La concurs participă lucrările fotografice, expediate cel târziu la 23:59 15 iulie 2017.

2.4. Fiecare participant la concurs poate prezenta pentru concurs cel mult zece (10) lucrări. Orice participant are dreptul să încarce gratuit toate cele 10 fotografii. 

2.5. Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a nu publica fotografiile, care nu corespund temei concursului, nu au conotaţie artistică şi nu corespund calităţii unei fotografii profesionale.
2.6. La concurs pot participa atât fotografi profesionişti, cât şi amatori. Expediind lucrările fotografice la concurs, participantul concursului îşi dă acordul la utilizarea materialului, prezentat de el, de către organizatorul concursului cu condiţia înştiinţării lui şi mediatizării acestuia în mass-media.

2.7. La concurs poate participa orice fotograf cu vârsta de la 18 până la 35 de ani, care deţine cetăţenia RM.

2.8. Organizatorul concursului are dreptul să-i expedieze participantului concursului mesaje informative la email-ul, indicat de participantul concursului în timpul înregistrării pe site-ul Photoproject.md.

2.9. Pentru cererea iniţială lucrările fotografice trebuie să fie expediate în format JPG, cu dimensiunea de cel mult 2 MB, păstrate cu rezoluţie mare, partea lungă a fotografiei trebuie să aibă cel mult 1920 de pixeli.

2.10. Toate lucrările fotografice trebuie să fie realizate de participantul concursului. Drepturile de autor, la fel, trebuie să-i aparţină participantului concursului. Încălcarea acestei reguli implică discalificarea imediată a autorului publicaţiei şi excluderea tuturor fotografiilor sale din concurs.

2.11. Fiecare autor poate depune cererea la concurs de cel mult trei ori (şi nu mai mult de 10 fotografii în total). Respectiv, dacă în cazul depunerii cererii primare, o parte a lucrărilor autorului nu au fost acceptate, fotograful poate să expedieze celelalte fotografii până la 10 unităţi, folosind a doua şi a treia cerere.

2.12. În cazul accederii în finală, participanţii concursului, la cerinţa Organizatorului concursului, trebuie să prezinte fişierul în format RAW sau JPG original neprelucrat pentru a confirma dreptul de autor asupra fotografiei.

3. Lucrările fotografice, care nu sunt acceptate în concurs

3.1. Lucrările fotografice, care nu corespund cerinţelor, specificate mai sus.

3.2. Lucrările cu indicarea pe ele a datei sau orei.

3.3. Colaje.

3.4. Lucrări fotografice cu semnul copyright şi alte semne ce indică apartenenţa lucrării unui autor.

3.5. Lucrările fotografice, supuse procedurii de corectare digitală substanţială. Utilizarea montajului foto este inadmisibilă. Se admite eliminarea zgomotului de imagine, corectarea nesemnificativă a luminozităţii şi contrastului. În cazul în care calitatea tehnică a lucrărilor trezeşte întrebări, juriul poate solicita fişiere RAW sau diapozitivele originale.

3.6. Lucrările fotografice, care contravin normelor morale şi etice.

4. Câştigători şi premianţi

4.1. Totalurile vor fi făcute în perioada 15-31 iulie 2017 conform punctelor 1.2-1.5.

4.2. Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul Photoproject.md cel târziu pe 31 iulie 2017.

4.3. Premiul mare al concursului este cadoul oferit de partenerul general al proiectului, Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură din RM - o călătorie absolut gratuită din Chişinău în componenţa delegaţiei oficiale a Moldovei la Festivalul Internaţional al Tineretului şi Studenţilor 2017 (14-22 octombrie, or. Soci).

Premiul mare al concursului este acordat pentru lucrarea din Concurs, care face parte din 10 cele mai bune lucrări, în opinia juriului şi care a acumulat cel mai mare număr de voturi pe site-ul www.contest2017.photoproject.md în perioada 20-30 iulie 2017.

4.4. Locurile II şi III (fiecare în parte) vor beneficia de premii de încurajare oferite de Photoproject.md.

4.5. Premiile nu pot fi schimbate sau înlocuite cu echivalentul lor bănesc.

4.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a sista sau de a refuza eliberarea premiului unui câştigător în cazul în care participantul concursului a încălcat prevederile prezentelor reguli, precum şi în alte cazuri, prevăzute de legislaţia în vigoare a RM.

4.7. Participantul concursului are dreptul să refuze primirea premiului, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, asociate cu primirea lui. În asemenea caz, organizatorul are dreptul de a folosi premiul la propria discreţie.

5. Alte prevederi

5.1. Faptul participării la concurs presupune că participantul este familiarizat cu prezentele reguli şi astfel îşi exprimă acordul complet cu regulile date.

5.2. Organizatorul are dreptul să modifice orice condiţii ale concursului în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM, introducând totodată toate schimbările în regulile concursului.

5.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu coresponda cu participantul concursului.

5.4. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu admite în concurs fotografiile, care nu au fost selectate, fără explicaţii şi fără informare suplimentară. 

5.5. În toate cazurile, care nu sunt prescrise în prezentele reguli, organizatorul şi participanţii concursului se conduc de legislaţia în vigoare a RM şi de bunul simţ.